Rzeczpospolita Polska

Szkoły Doktorskie

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest utworzona w następujących dziedzinach i dyscyplinach:


Lp.

Dziedzina

Dyscyplina

1.
nauk ścisłych i przyrodniczych 1) nauki biologiczne

2.
nauk inżynieryjno-technicznych
2) inżynieria lądowa i transport
3) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3. nauk rolniczych    4) rolnictwo i ogrodnictwo
5) technologia żywności i żywienia
6) weterynaria
7) zootechnika i rybactwo