Rzeczpospolita Polska

Strumienie finansowania dla doktorantów


„Innowacyjny Doktorat” – projekty badawcze dla doktorantów i pracowników rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora z przeznaczeniem na badania naukowe, służące przygotowaniu rozprawy doktorskiej lub publikacji składających się na taką rozprawę.