Rzeczpospolita Polska

Strumienie finansowania dla doktorantówZestawienie dotyczące źródeł finansowania dla doktorantów zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Strumienie finansowania dla doktorantów„Innowacyjny Doktorat” – projekty badawcze dla doktorantów i pracowników rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora (asystentów) z przeznaczeniem na badania naukowe, służące przygotowaniu rozprawy doktorskiej lub publikacji składających się na taką rozprawę.