Rzeczpospolita Polska

Program i akty prawne

Szkoła Doktorska UPWr kładzie duży nacisk na samorozwój i budowanie umiejętności pozwalających rozwiązywać problemy. Takie podejście pozwala kształtować otwartych i innowacyjnych badaczy, którzy wejdą w świat międzynarodowej nauki prowadząc przełomowe dla ludzkości badania.

Program szkoły został opracowany przez wiodących naukowców uczelni tak, aby zapewnić doktorantom najlepszy rozwój naukowy. Program ukierunkowany jest na interdyscyplinarność, opiera się na prowadzeniu badań (pod kierunkiem i nadzorem promotora) oraz publikowaniu uzyskanych wyników w najlepszych międzynarodowym czasopismach naukowych. Ważny jest również udział w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

UPWr daje możliwość nawiązania międzynarodowych relacji badawczych, które pozwalają młodym naukowcom z powodzeniem funkcjonować na uczelniach całego świata, a indywidualne podejście do doktorantów i relacja z promotorem „one to one: mistrz – uczeń” pomagają w kształtowaniu optymalnej ścieżki kariery zawodowej.

W Szkole Doktorskiej UPWr każdy doktorant zdobędzie:

  • zdolność do formułowania pytań naukowych w oparciu o postęp naukowy,
  • możliwość prowadzenia oryginalnych badań naukowych,
  • możliwość publikowania wyników badań w wiodących czasopismach naukowych,
  • możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych badań lub badań w ramach odpowiedniej dyscypliny naukowej i na tle szerokiego obszaru naukowego,
  • możliwość odniesienia celów i wyników badań w kontekście społecznym,
  • zdolność do zwięzłego formułowania propozycji badań w obszarach nauk rolniczych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

Uczelniane akty prawnePaństwowe akty prawne