Rzeczpospolita Polska

Projekty i stypendia

Projekty dla doktorantów

Podstawowe projekty dla doktorantów to Preludium finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz program uczelniany Innowacyjny Doktorat. Dodatkowe informacje na temat terminów naboru wniosków o projekty, terminów spotkań informacyjnych i szkoleń można znaleźć na stronie Działu Nauki UPWr.

Z działaniami oferowanymi dla doktorantów w zakresie projektów realizowanych w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 można zapoznać się na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego. Programy wspierające mobilność m.in. doktorantów ma w swojej ofercie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Dodatkowo istnieje możliwość wyjazdów w ramach programu Erasmus+ realizowanego na UPWr przez Dział Współpracy z Zagranicą. Program Erasmus+ koordynowany jest w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Więcej informacji na temat programu Erasmus+ w Polsce znajduje się na stronie oraz w przewodniku po programie.