Rzeczpospolita Polska

Kontakt

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UPWr


prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
e-mail:

Dział Nauki


Agnieszka Pietraszewska
tel. 71 320 5260
e-mail:

Anna Marzycka – rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
tel. 71 320 5479
e-mail:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
Polska

NIP: 896 000 53 54, REGON: 000001867
Rada Szkoły Doktorskiej UPWr


 1. nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie:
 • nauki biologiczne – dr hab. Krzysztof Marycz, prof. UPWr
  tel.: 71 320 5201, 71 320 5202
  e-mail:
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Katedra Biologii Eksperymentalnej
  ul. Norwida 27B
  50-375 Wrocław

 1. nauki rolnicze w dyscyplinach:
 • rolnictwo i ogrodnictwo – dr hab. Magdalena Szymura, prof. UPWr
  tel.: 71 320 1649
  e-mail:
  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
  Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej
  pl. Grunwaldzki 24A
  50-363 Wrocław
 • technologia żywności i żywienia – dr hab. inż. Małgorzata Korzeniowska
  tel.: 71 320 7774
  e-mail:
  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
  ul. Chełmońskiego 37
  51-630 Wrocław
 • weterynaria – prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak
  tel.: 71 320 5367
  e-mail:
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów
  pl. Grunwaldzki 47
  50-366 Wrocław
 • zootechnika i rybactwo – dr hab. inż. Sebastian Opaliński, prof. UPWr
  tel.: 71 320 5842
  e-mail:
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
  ul. Chełmońskiego 38C
  51-630 Wrocław

 1. nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinach:
 • inżynieria lądowa i transport – dr hab. inż. Witold Rohm, prof. UPWr
  tel.: 71 320 5610
  e-mail:
  Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
  Instytut Geodezji i Geoinformatyki
  ul. Grunwaldzka 53
  50-357 Wrocław
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. UPWr
  tel.: 71 320 5973
  e-mail:
  Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
  Instytut Inżynierii Rolniczej
  ul. Chełmońskiego 37/41
  51-630 Wrocław

Samorząd Doktorantów