Rzeczpospolita Polska

ProHum

prohum_logotypy


Program „ProHum – Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska – planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka”Program realizują wspólnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Jego głównym celem jest zwiększenie do 2023 roku jakości i efektywności kształcenia w szkole doktorskiej realizowanej z zakresu nauk medycznych (UM) oraz medycyny weterynaryjnej (UPWr) poprzez utworzenie i realizację Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej – ProHum, skierowanej do 11 doktorantów (5 doktorantów UM, 6 doktorantów UPWr).

Zadaniem nadrzędnym obu uczelni w obszarze dydaktycznym jest prowadzenie kształcenia i doskonalenie jego jakości, nie tylko w zakresie pozyskiwania najnowszej wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także kształtowania postaw etycznych i społecznych.

W ramach projektu doktoranci otrzymają dodatkowe finansowanie, m.in.:

  • stypendia motywujące,
  • zakup odczynników i materiałów zużywalnych do prowadzenia nowych zajęć i realizacji pracy doktorskiej,
  • staże zagraniczne w renomowanych jednostkach badawczych,
  • udział w konferencjach międzynarodowych.

Grupą docelową jest 11 doktorantów, którzy odbędą pełny, 4-letni cykl kształcenia na stacjonarnych środowiskowych studiach doktoranckich z dyscyplin: nauki medyczne i weterynaria.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1 464 088,80 zł

Kierownik projektu
prof. Marcin Nowak
tel.: 71 320 5444
e-mail:


Biuro projektu

Kamila Ziarko
ul. Norwida 25, pok. 146
tel.: 71 3205 249
e-mail:plik PDF Regulamin rekrutacji – ProHum plik PDF, 720.42 KB
2019-06-28 13:04
dokument Word Zał. nr 1 do Regulaminu rekrutacji – Formularz zgłoszeniowy dokument Word, 583.50 KB
2019-06-26 09:31
dokument Word 2007 Zał. 2 i 3 do Regulaminu rekrutacji – Deklaracja uczestnictwa i dane dokument Word 2007, 91.48 KB
2019-06-26 12:16
dokument Word Zał. nr 4 do Regulaminu rekrutacji – Oświadczenie uczestnika dokument Word, 630.50 KB
2019-06-26 12:19
plik PDF Regulamin projektu – ProHum plik PDF, 663.42 KB
2019-06-26 09:27
dokument Word 2007 Zał. nr 1 do Regulaminu projektu – Wniosek o stypendium dokument Word 2007, 292.47 KB
2019-10-16 13:52
dokument Word 2007 Zał. nr 2 do Regulaminu projektu – Umowa stypendialna dokument Word 2007, 300.01 KB
2019-10-16 13:52
dokument Word 2007 Zał. nr 3 do Regulaminu projektu – Aneks do umowy stypendialnej dokument Word 2007, 283.54 KB
2019-10-16 13:52