Rzeczpospolita Polska

Promotorzy i tematy

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych


  1. dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

  1. dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych


  1. dyscyplina: nauki biologiczne

Dziedzina nauk rolniczych


  1. dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

  1. dyscyplina: technologia żywności i żywienia

  1. dyscyplina: weterynaria

  1. dyscyplina: zootechnika i rybactwo