Rzeczpospolita Polska

Promotorzy i tematy

ster_logotypy

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych


Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych


Dyscyplina: nauki biologiczne

 • dr hab. inż. Dorota Bonarska-Kujawa
  „Molekularne mechanizmy odpowiedzialne za ochronne i prozdrowotne działanie bioaktywnych związków pochodzenia roślinnego z grupy flawonoidów w odniesieniu do zmian parametrów biofizycznych komórek układu krążenia”
 • dr hab. inż. Zbigniew Lazar
  „Konstrukcja szczepów grzybów strzępkowych z nadekspresją lakaz zdolnych do wydajnej degradacji lignin”
 • prof. dr hab. Cezary Mitrus
  „Wpływ zmian klimatycznych na strategie zimowania mopka zachodniego Barbastella barbastellus i nocka rudego Myotis daubentonii”
 • dr hab. Hanna Pruchnik
  „Molekularny mechanizm oddziaływania aktywnych przeciwnowotworowo kompleksów metali z błonami komórkowymi, układami lipidowo-białkowymi i lipidami”
 • dr hab. Magdalena Wołoszyńska
  „Regulacja fotomorfogenezy przez białkowy kompleks Elongator u Arabidopsis thaliana”
 • dr hab. inż. Witold Gładkowski
  „Synteza i właściwości biologiczne alfa-metylenolaktonów z pierścieniem aromatycznym”
 • prof. dr hab. inż. Joanna Szyda
  „Wykorzystanie metody głębokiego uczenia w analizie sekwencji genomu zwierząt hodowlanych”


Dziedzina nauk rolniczych


Dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo

Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

Dyscyplina: weterynaria

 • dr hab. Paweł Chorbiński
  „Wpływ przeciwgrzybiczych środków ochrony roślin na organizm pszczół, poddanych działaniu neonikotynoidów”
 • dr hab. Maciej Janeczek
  „Wpływ na proliferację i różnicowanie komórek nerwowych hydrożelu z zawartością homogenatu porożogennych komórek macierzystych in vitro
 • prof. dr hab. Artur Niedźwiedź
  „Analiza regulacji i ekspresji układu receptorów kannabinoidowych u konia domowego jako potencjalnego celu terapeutycznego w przebiegu neurogennego zapalenia skóry”
 • prof. dr hab. Marcin Nowak
  „Immunohistochemiczna i molekularna analiza nowych markerów komórkowych w rakach i gruczolakach listwy mlecznej u kotów”
 • prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak
  „Opracowanie i wdrożenie programu optymalizacji odporności siarowej cieląt w fermach bydła mlecznego”
 • prof. dr hab. Jan Twardoń
  „Efektywność kontroli rozrodu bydła mięsnego”

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo