Rzeczpospolita Polska

II etap rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna ogłasza rekrutację uzupełniającą do Szkoły Doktorskiej. II etap rekrutacji uzupełniającej odbędzie się w następujących terminach:

  • 16-17 września - rozmowy kwalifikacyjne (II etap) - Komisja Rekrutacyjna
  • 18 września- ogłoszenie wyników.


Terminarz


  • 15-17 lipca 2020 r. – rozmowy kwalifikacyjne

  • 21 lipca 2020 r. – ogłoszenie wyników


Kryteria


Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest spełnienie wymogów określonych dla etapu I postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku kandydata z zagranicy możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych służących do wideokonferencji.

Kandydat niepełnosprawny powinien złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek o potrzebie dostosowania postępowania kwalifikacyjnego, najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem tego postępowania. Do wniosku kandydat powinien załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.