Rzeczpospolita Polska

II etap rekrutacji

Terminarz


  • 28-30 sierpnia 2019 r. – rozmowy kwalifikacyjne w języku polskim

  • 2-3 września 2019 r. – rozmowy kwalifikacyjne (cudzoziemcy – język angielski)

  • Do 5 września 2019 r. – ogłoszenie wyników


Kryteria


Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna – prezentacja ustna o tematyce przyszłej pracy doktorskiej oraz zainteresowań naukowych.

W przypadku kandydata z zagranicy możliwe jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych służących do wideokonferencji.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 25.

Kandydat niepełnosprawny powinien złożyć do komisji rekrutacyjnej wniosek o potrzebie dostosowania postępowania kwalifikacyjnego, najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem tego postępowania. Do wniosku kandydat powinien załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.