Rzeczpospolita Polska

Formularze

Indywidualna Karta Doktoranta

2019/2020 semestr I
2019/2020 semestr II

 

Indywidualna Karta Doktoranta – Doktorat Wdrożeniowy

2019/2020 semestr I
2019/2020 semestr II

 

An Individual Doctoral Student Card – POWER 3.5

2019/2020 I semester
2019/2020 II semester

Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

IPB doktoranci Szkoły Doktorskiej
IPB Doktorat Wdrożeniowy
IPB ProHum
Individual Research Plan (POWER 3.5)

przykład wypełnionego harmonogramu – wersja polska / wersja angielska

daty uchwał o wyznaczeniu promotora/promotorów

Indywidualny Plan Badawczy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 roku w Dziale Nauki.

Przed wydrukowaniem i zebraniem wymaganych podpisów proszę przesłać projekt IPB, w terminie do 18 września 2020 r., na adres szkola.doktorska(at)upwr.edu.pl celem sprawdzenia pod względem formalnym.

Jednocześnie informujemy, że Ci z Państwa, którzy będą gotowi na złożenie IPB we wcześniejszym terminie, również proszeni są o przesłanie projektu na ww. adres mailowy celem sprawdzenia pod względem formalnym.


Regulamin przyznawania środków na aktywność badawczą w ramach programu „Bon doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

plik PDF Regulamin przyznawania środków na aktywność badawczą w ramach programu „Bon doktoranta Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” plik PDF, 133.99 KB
2020-06-08 09:00
dokument Word 2007 Załącznik nr 1 – wniosek dokument Word 2007, 30.73 KB
2020-06-08 09:00
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 – sprawozdanie dokument Word 2007, 24.70 KB
2020-06-08 09:00

Regulamin przyznawania środków finansowych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z przeznaczeniem na wsparcie działalności naukowej

plik PDF Regulamin przyznawania środków finansowych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z przeznaczeniem na wsparcie działalności naukowej plik PDF, 479.62 KB
2020-06-08 08:58
dokument Word 2007 Załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu, warsztacie lub szkole letniej/zimowej dokument Word 2007, 29.77 KB
2020-06-08 08:58
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 – wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w międzynarodowej, zagranicznej konferencji naukowej dokument Word 2007, 23.56 KB
2020-06-08 08:58
dokument Word 2007 Załącznik nr 3 – sprawozdanie dokument Word 2007, 25.92 KB
2020-06-08 08:58
dokument Word 2007 Załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie jednorazowego zwiększenia stypendium doktoranckiego dokument Word 2007, 21.18 KB
2020-06-08 08:58