Rzeczpospolita Polska

Warunki przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UPWr

1) Dla kandydatów mieszczących się w limicie miejsc, o którym mowa w § 2 ust. 2 Uchwały Senatu nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.:

 • uzyskanie w wyniku postępowania rekrutacyjnego powyżej 50% punktów z możliwych do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym:
  – w etapie I: pow. 36,5 pkt.
  – w etapie II: pow. 25 pkt.
 • znajomość języka angielskiego, na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, a w przypadku kandydatów, o których mowa § 7 ust. 5, zaświadczenie o średniej ocen z co najmniej trzech lat jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych – na poziomie minimum 3,75.

2) Dla kandydatów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1 Uchwały Senatu nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.:

 • znajomość języka angielskiego, na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • średnia ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, a w przypadku kandydatów, o których mowa § 7 ust. 5, zaświadczenie o średniej ocen z co najmniej trzech lat jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych – na poziomie minimum 3,75.
 • uzyskanie w wyniku postępowania rekrutacyjnego powyżej 50% punktów z możliwych do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym:
  – w etapie I: pow. 33 pkt.;
  – w etapie II: pow. 25 pkt.