Rzeczpospolita Polska

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”

Lista kandydatów, którzy dostali się do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021, na podstawie par. 2 ust. 3 pkt. 2) Szczegółowych zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Uchwała Senatu nr 4/2020 z 31 stycznia 2020 r.:

 1.  Paulina Janicka – suma uzyskanych punktów: 78. 
 2. Damian Maksimowski – suma uzyskanych punktów: 71.
 3. Karolina Kapturska – suma uzyskanych punktów: 69.
 4. Anna Klarzyńska – suma uzyskanych punktów: 54.
 5. Natasza Góralczyk – suma uzyskanych punktów: 49.

DOKTORAT WDROŻENIOWY
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zaprasza do udziału w programie MNiSW pn. „Doktorat wdrożeniowy”, który może stanowić ważny wkład w rozwoju współpracy naukowo-badawczej na linii Uczelnia-Gospodarka i przyczynić się do wypracowania wdrożeń i innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Głównym celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach Szkoły Doktorskiej i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami lub innymi podmiotami. Doktorant ma za zadanie przygotować rozprawę doktorską, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego realizuje zadania mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego.

Korzyści z udziału w programie dla przedsiębiorstwa są następujące:

 • znalezienie sposobu na rozwiązanie konkretnego problemu technologicznego przez uruchomienie projektu badawczo-rozwojowego,
 • rozwój zawodowy pracownika poprzez uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • wzmocnienie współpracy badawczo-rozwojowej z Uczelnią.

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby (kandydaci muszą przejść proces rekrutacji w drodze konkursu), która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników (zobacz, kto może zostać opiekunem pomocniczym).

Zapraszamy do zapoznania się z głównymi założeniami programu „Doktorat wdrożeniowy” realizowanego w Szkole Doktorskiej UPWr w 2020 r. – pobierz.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie MNiSW.

Terminarz dla działań w 2020 r.:

 • I etap: przygotowanie aplikacji z UPWr – do 15 maja 2020 r.
 • II etap: złożenie przez UPWr wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” – do 15 czerwca 2020 r.
 • III etap: rekrutacja do Szkoły Doktorskiej. Wymaganą dokumentację należy dostarczyć do Działu Nauki oraz zarejestrować się w systemie internetowej rekrutacji kandydatów w terminie od 1 do 2 lipca br., kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap I, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które  odbywać będą się we wrześniu – szczegółowy terminarz zostanie podany w terminie późniejszym.

Szczegółowy terminarz i kryteria dostępne są na stronie: zasady rekrutacji w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy”.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z:

Dr inż. Magdaleną Gawron-Gajgał, e-mail:
Biuro ds. rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z gospodarką.

Formularze zgłoszeniowe:

 
 
dokument Word 2007 Fromularz podstawowy dokument Word 2007, 26.56 KB
2020-04-24 09:42
dokument Word 2007 Formularz szczegółowy – część I dokument Word 2007, 24.39 KB
2020-04-24 09:42
dokument Word 2007 Formularz szczegółowy – część II dokument Word 2007, 25.20 KB
2020-04-24 09:42