Rzeczpospolita Polska

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta

Zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Doktoranta powinno spełniać wymagania określone dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego:

  • fotografia w formacie JPG, rozmiarze 300x375 pikseli i rozdzielczości 300 dpi;
  • zdjęcie musi przedstawiać osobę, której dotyczy legitymacja;
  • zdjęcie musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
  • na zdjęciu nie mogą być widoczne inne osoby lub obiekty
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dostarczyć fotografię w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię z nakryciem głowy.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej

Zdjęcie nie spełniające powyższych warunków nie będzie akceptowane.