Rzeczpospolita Polska

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

Lista kandydatów, którzy dostali się do Szkoły Doktorskiej składa się z:

  • tzw. rankingu dyscyplin tworzonego osobno dla Polaków (dwóch najlepszych kandydatów z danej dyscypliny) i cudzoziemców (jeden najlepszy kandydat z dyscypliny),
  • rankingu ogólnego wspólnego dla wszystkich dyscyplin

The list of candidates who got into the Doctoral School is made up of:

  • the so-called ranking of disciplines created separately for candidates of Polish nationality (two best candidates from a given discipline) and foreigners (one best candidate from the discipline),
  • a general ranking common to all disciplines

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej

Opublikowano: 18 września 2020 r.

I. RANKING DYSCYPLIN/ RANKING LIST FOR DISCIPLINES

POLACY/ CANDIDATES OF POLISH NATIONALITY

Kandydaci, którzy dostali się do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021, na podstawie tzw. rankingu dyscyplin/ Candidates who were admitted to the Doctoral School in the academic year 2020/2021, based on the so-called disciplinary ranking:

Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo:

 Lp. Nazwisko/Surname  Imię/Name  Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
 1. Zimmer
 Aleksandra  78,2

Dyscyplina zootechnika i rybactwo:

 Lp.  Nazwisko/Surname  Imię/Name  Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
 1.  Wujcikowska  Katarzyna  90,7

II. Ranking ogólny/ Ranking list for all disciplines:

 No

 Nazwisko/Surname

 Imię/Name

 Dyscyplina/Disciplines

Ogółem punkty/Number of points received by the candidate

1.
Ceccopieri

Cassandra

Veterinary Medicine

85,8

2.

 Knutel

 Bernard

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 85,1

3.

 Bello

 Abubakar

 Veterinary Medicine

77Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (lipiec, 2020 r.)

I. RANKING DYSCYPLIN/ RANKING LIST FOR DISCIPLINES

POLACY/ CANDIDATES OF POLISH NATIONALITY

Kandydaci, którzy dostali się do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021, na podstawie tzw. rankingu dyscyplin/ Candidates who were admitted to the Doctoral School in the academic year 2020/2021, based on the so-called disciplinary ranking:


Dyscyplina nauki biologiczne:

 Lp.

Nazwisko/Surname

Imię/Name

Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
 1.  Krzywda  Martyna  85,30
 2.  Szczepańczyk  Mateusz  97,00

Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

Lp.

Nazwisko/Surname

Imię/Name

Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
1.
 Kłosowicz  Izabela

 83,90

 2.  Turek  Tomasz  78,67

Dyscyplina weterynaria:

 Lp.  Nazwisko/Surname  Imię/Name  Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
 1.  Korkus  Jakub  87,82

Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo:

 Lp. Nazwisko/Surname  Imię/Name  Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
 1.

Kolasa

 Kornelia  80,91

Dyscyplina technologia żywności i żywienia:

 Lp.  Nazwisko/Surname  Imię/Name  Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
 1.  Gabryelska  Klaudia  79,40
 2.  Pachura  Natalia  77,00

Dyscyplina zootechnika i rybactwo:

 Lp.  Nazwisko/Surname  Imię/Name  Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
 1.  Mikołajczyk  Katarzyna  72,45

FOREIGN NATIONAL CANDIDATE/CUDZOZIEMCY

Candidates who were admitted to the Doctoral School in the academic year 2020/2021, based on the so-called disciplinary ranking:


Environmental engineering mining and energy:

 No  Surname  Name  Number of points received by the candidate
 1.  Rasaq  Waheed  82,8

Veterinary Medicine:

 No  Surname  Name  Number of points received by the candidate
 1.  Reza  Safoura  86,1


Biological Sciences:

 No  Surname  Name  Number of points received by the candidate
 1.  Vaikunthavasan  Thiruchenthooran  74,2

II. Ranking ogólny/ Ranking list for all disciplines:

 No  Nazwisko/Surname  Imię/Name  Dyscyplina/Disciplines  Ogółem punkty/Number of points received by the candidate
 1.  Matera  Agata  Biological Sciences  79,90
 2.  Taheri  Pegah  Veterinary Medicine  78,3
 3.  Gasiński  Alan  Nutrition and Food Technology  75,18