Rzeczpospolita Polska

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu są prowadzone w trybie stacjonarnym na 5 wydziałach:
  1. Biologii i Hodowli Zwierząt w dyscyplinie biologia, zootechnika,
  2. Medycyny Weterynaryjnej w dyscyplinie nauk weterynaryjnych,
  3. Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w dyscyplinie ochrona i kształtowania środowiska,geodezja i kartografia
  4. Biotechnologii i Nauk o Żywności w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, biotechnologia,
  5. Przyrodniczo-Technologicznym w dyscyplinie agronomia, inżynieria rolnicza oraz ogrodnictwo.