Rzeczpospolita Polska

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (kadencja 2017/2018)
Kontakt: ,   1
                               

Przewodniczący: 
mgr inż. Marek Damski, Wydział Nauk o Żywności

Wiceprzewodniczący:
mgr inż. Jacek Łyczko, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
mgr inż. Tadeusz Witkowski, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Członkowie Rady Samorządu Doktorantów:

mgr inż. Kaludia Urbańska, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
mgr inż. Daniel Szyjewicz, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Delegaci do Sejmiku Samorządu Doktorantów:

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt:
mgr Migdał Paweł
mgr Zajkowska Paula

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności:
mgr inż. Kropiwnicki Mateusz
mgr inż. Rzechonek Dorota
mgr inż. Urbanek Aneta

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji:
mgr inż. Łukowiak Michał
mgr inż. Płuciennik Monika
mgr inż. Świąder Małgorzata
mgr inż. Walczak Amadeusz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
lek. wet. Borecka Paulina
lek. wet. Molska Katarzyna
lek. wet. Siwińska Natalia

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny:

mgr inż. Kwiecińska Iwona
mgr inż. Ossowska Magdalena
mgr inż. Szyjewicz Daniel
mgr inż. Urbańska Klaudia


Przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich w Senacie

mgr inż. Marta Duljarz, Wyrział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Ważne linki:

Porozumienie Doktorantów Uczelni Wrocławskich

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Fanpage na Facebooku