Republic of Poland

Department of Environment Hygiene and Animal Welfare

ul. Chełmońskiego 38C
51-631 Wrocław
tel./fax +48 71 320 5866
e-mail:

Head of the Department

dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nadzw.
tel. +48 71 320 5941, e-mail:

Secretary

mgr Anna Bubel
tel. +48 71 320 5866, e-mail:


Staff

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, prof. em. +48 71 320 5865
prof. dr hab. Roman Kołacz +48 71 347 9244
dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw. +48 71 320 5867
dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. nadzw. +48 71 320 5940
dr hab. inż. Sebastian Opaliński, prof. nadzw.
+48 71 320 5842
dr Ewa Popiela-Pleban +48 71 320 5939  
dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak +48 71 320 5863
dr inż. Przemysław Cwynar +48 71 320 5868
dr Kinga Śpitalniak-Bajerska  
dr inż. Krzysztof Wojtas  
mgr Anna Burek +48 71 320 5861