Republic of Poland

Department of Plant Nurition

ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
e-mail:

Head of Department

dr hab. inż. Urszula Piszcz, prof. uczelni
tel. +48 71 320 5646, e-mail:

Secretary

Teresa Rafalska
tel./fax +48 71 320 5605, e-mail:


Staff

prof. dr hab. Zofia Spiak +48 71 320 5614
dr hab. inż. Grzegorz Kulczycki, prof. uczelni
+48 71 320 5654
dr inż. Krzysztof Gediga +48 71 320 5648
dr inż. Aldona Płaczek  
dr Piotr Stępień +48 71 320 5649
dr Elżbieta Sacała +48 71 320 5657
dr inż. Kamila Stępień  
mgr inż. Renata Ryl +48 71 320 5644
lic. Katarzyna Kominiak  
mgr inż. Andżelika Paterak