Rzeczpospolita Polska

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia


Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu opiera się w głównej mierze na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego oraz wytycznych zawartych w Standardach i wskazówkach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Główną ideą systemu jest uwzględnienie potrzeb i oczekiwań studentów, ich przyszłych pracodawców oraz lokalnej społeczności.

Działając zgodnie z tymi postulatami powołany został Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia, którego zadania zostały określone w zarządzeniu nr 145/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 25 września 2017 roku ze zmianami. 

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia obejmuje:

• ocenę i analizę procesu kształcenia; 

• monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia;

• ocenę zgodności kierunków i profilów studiów z misją uczelni,

• ocenę i analizę zajęć dydaktycznych i prowadzącego zajęcia na studiach wszystkich stopni;

• analizę opinii absolwentów o odbytych studiach;

• analizę karier zawodowych absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach;

• ocenę mobilności studentów.


Wszelkie uwagi, sugestie i problemy mogą Państwo zgłaszać do przewodniczących poszczególnych Komisji Wydziałowych poprzez poniższy formularz kontaktowy:  

Kontakt

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Pola oznaczone jako * są wymagane.

Formularz kontaktowy
Podaj wynik działania
1321?