Rzeczpospolita Polska

Koncert Noworoczny 2020

plakatkn2020_nowy

sponsorzy_koncert_2020

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu już po raz jedenasty jest organizatorem Koncertu Noworocznego i aukcji charytatywnej.

Katalogi można będzie kupić od 2 stycznia. Dostępne będą w:

 • Dziekanatach,
 • Kancelarii Kanclerza,
 • Siedzibie Samorządu Studentów,
 • Biurze Informacji i Promocji,
 • Portierni gmachu głównego, ul. Norwida 25,
 • Portierni budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego, pl. Grunwaldzki 24A.
Wpłata – 10 zł za katalog (można też wpłacić więcej: tyle, na ile zachęca dobroć i pozwala zasobność portfela)


Pobierz katalog aukcyjny


Pojemniki na losy na loterię znaleźć będzie można na portierniach:
 • Gmachu głównego, Norwida 25,
 • Centrum Dydaktyczno-Naukowego, pl. Grunwaldzki 24A,
 • Biskupin – dziekanaty. 
Wszystkie prace w oprawach zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu aukcji, 10 stycznia 2020 r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym.Zaproszenia na koncert są:
 • dla pracowników wydziałów w dyspozycji dziekanów i przewodniczących rad dyscyplin
 • dla pracowników administracji (jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i administracji) w dyspozycji kanclerza

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby udzielić Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci wsparcia finansowego, a nie mogą wziąć udziału w koncercie, do dokonywania wpłat na konto fundacji.

Nr konta: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN)
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Jedności Narodowej 47/47A/49A, 50-260 Wrocław