Rzeczpospolita Polska

Koncert Noworoczny 2019

uwaga


W związku z ogłoszeniem przez Prezydenta RP żałoby narodowej po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, Koncert Noworoczny został przełożony.


nowy_termin_kn


kn2019_popr_www

kn2019_organizator

kn2019_sponsorzykn2019_sponsorzy_templatka2

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu już po raz dziesiąty jest organizatorem Koncertu Noworocznego i aukcji charytatywnej.

Katalogi można będzie kupić od 3 stycznia. Dostępne będą w:

 • Dziekanatach,
 • Kancelarii Kanclerza,
 • Siedzibie Samorządu Studentów,
 • Biurze Informacji i Promocji,
 • Portierni gmachu głównego, ul. Norwida 25,
 • Portierni budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego, pl. Grunwaldzki 24A.

Wpłata – 10 zł za katalog (można też wpłacić więcej: tyle, na ile zachęca dobroć i pozwala zasobność portfela)


Pobierz katalogPojemniki na losy na loterię znaleźć można na portierniach:
 • Gmachu głównego, Norwida 25,
 • Centrum Dydaktyczno-Naukowego, pl. Grunwaldzki 24A,
 • Biskupin – dziekanaty. 

Wszystkie prace w oprawach zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu aukcji, 31 stycznia 2019 r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym.


Dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane dary. W sposób szczególny Galerii Sztuki w Legnicy, Ossolineum oraz Galerii Miejskiej we Wrocławiu.


galeria_sztuki_legnica               znio         gm_logo
Zaproszenia na koncert są:
 • dla pracowników wydziałów w dyspozycji dziekanów       
 • dla pracowników administracji (jednostek pozawydziałowych, międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i administracji) w dyspozycji kanclerza

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby udzielić Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci wsparcia finansowego, a nie mogą wziąć udziału w koncercie, do dokonywania wpłat na konto fundacji.

Nr konta: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN)
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Jedności Narodowej 47/47A/49A, 50-260 Wrocław