Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kwasy tłuszczowe w łańcuchu żywności"

05 - 06.07.2018Wrocław – Pawłowice
Organizatorzy: Instytut Hodowli Zwierząt, Katedra Żywnienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

05 - 07.09.2018

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich – „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”

04 - 08.09.2018Wrocław
W dniach 4-8 września 2018 r. odbędzie się XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich - „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”.

XVI Konferencja „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”

04.10.2018Wrocław

Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt; Sekcja Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych; Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA

XIV Kongres „Problemy w rozrodzie małych zwierząt – płodność, ciąża, noworodek”

13 - 14.10.2018Wrocław
Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Towarzystwo Biologii Rozrodu, Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Konferencja naukowa „ZOONOZY-ONE HEALTH”

20.10.2018Wrocław – Pawłowice

Organizatorzy: Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych,

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby oraz Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

„Zastosowanie biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt”

16 - 17.11.2018
Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

II Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo chemiczne a ochrona zdrowia” oraz V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne”

28 - 29.11.2018Wrocław