Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

International Scientific Conference „Biotechnology – Research and Industrial Applications”

20 - 21.06.2018Wrocław

Organizator: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dni informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewniania Szerszego Uczestnictwa – Widening Info Days PL

20 - 21.06.2018Warszawa, Kraków
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) informuje, że w dniach 20 czerwca 2018 r. w Warszawie oraz 21 czerwca 2018 r. Krakowie odbędą się Dni Informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewnienia Szerszego Uczestnictwa – Widening Info Days PL.

8th International Conference on „Quality and safety in food production chain”

20 - 21.06.2018Wrocław

Organizers: The Department of Animal Products Technology and Quality Management, the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences with the Polish Society of Food Technologists.

Konferencja naukowa „Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania zdrowia ptaków”

23 - 24.06.2018Wrocław
Organizatorzy: Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr oraz Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry

25 - 27.06.2018Trzebnica

On behalf of the Organizing Committee it is our great pleasure to invite you to the 4th Symposium on Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry, which will be held on June 25-27, 2018 in Trzebnica, Poland.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kwasy tłuszczowe w łańcuchu żywności"

05 - 06.07.2018Wrocław – Pawłowice
Organizatorzy: Instytut Hodowli Zwierząt, Katedra Żywnienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

XI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

05 - 07.09.2018

XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich – „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”

04 - 08.09.2018Wrocław
W dniach 4-8 września 2018 r. odbędzie się XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich - „Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu”.