Rzeczpospolita Polska

Rok 2019

Seminarium dotyczące embriotransferu u bydła w ramach Warsztatów TBR oddział Wrocław

14.01.2019Wrocław
Towarzystwo Biologii Rozrodu zaprasza pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  na Workshop Course Master obejmujący zagadnienia: „Status of ET in Germany and other EU countries" oraz „Practical aspects of ET in cattle".

IV Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji

09 - 10.05.2019Łódź
Organizatorzy:
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Komisja Geografii Komunikacji, Polskie Towarzystwo Geograficzne

Jubileuszowa 50. Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w patologii drobiu”

28 - 30.06.2019Polanica-Zdrój
Organizatorzy:
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz
Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych