Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

Zaproszenie na wykłady prof. Birendra Nath Mallick w ramach programu Visiting Professors

15 - 18.10.2018Wrocław
Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Fundusz Scientiae Wratislavenses serdecznie zapraszają na cykl wykładów i seminariów jednego z najbardziej cenionych na świecie specjalistów z zakresu problematyki neurobiologicznej snu - Profesora Birendry Nath Mallick z School of Life Sciences na Uniwersytecie Jawaharlal Nehru w New Delhi.

I Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty „Nature Based Solutions for New Urban World - Conference and a global conversation to demonstrate benefits of Nature Based Solutions for climate and water resilience in cities”

17 - 18.10.2018Wrocław Pawłowice

Konferencja „Rolnictwo wspierane społecznie – badanie szans rozwoju małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości”

18.10.2018Wrocław
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Żywność dla przyszłości”; Biuro ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Konferencja naukowa „ZOONOZY-ONE HEALTH”

20.10.2018Wrocław – Pawłowice

Organizatorzy: Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,

Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych,

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby oraz Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Konferencja naukowa "Polskie gleboznawstwo na forum międzynarodowym" połączona z Jubileuszem 70-lecia prof. dr hab. Jerzego Webera

21 - 23.10.2018Wrocław-Pawłowice

Organizatorzy: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych

Zaproszenie na wykład „Nowe gatunki chwastów inwazyjnych w Niemczech – biologia i ich zwalczanie”

23.10.2018Wrocław
W ramach współpracy z Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii w Dreźnie zapraszamy na wykład który wygłosi specjalista w zakresie herbologii Dr Ewa Meinlschmidt.

Cykl spotkań z prof. Michaelem J. Lyonsem w ramach programu Visiting Professors

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu serdecznie zaprasza na cykl spotkań z prof. Michaelem J. Lyonsem

ERC – granty dla doświadczonych naukowców. Nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy

05.11.2018Wrocław

Organizatorzy: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Kontaktowy

Tworzenie optymalnego środowiska w instytucji do aplikowania o granty ERC

06.11.2018Wrocław
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Regionalny Punkt we Wrocławiu zapraszają na warsztaty dla pracowników instytucji naukowych nt. tworzenia optymalnego środowiska aplikowania o granty ERC.

II Konferencja Naukowa „Etyka zawodowa lekarza weterynarii – perspektywa zmian”

17.11.2018
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr