Rzeczpospolita Polska

Streszczenia i postery


 

PREZENTACJE KONFERENCYJNE

 

Streszczenia

Streszczenia należy przygotować w języku angielskim. Nie powinny przekraczać jednej strony maszynopisu (do 3000 znaków), czcionka Times New Roman 12 pkt.; odstęp 1,5; marginesy po 2,5 cm

Sugerowany układ tekstu:

Tytuł,

Autor

Afiliacje,

Tekst streszczenia

Odpowiedzialność za poprawność merytoryczną i językową abstraktu ponosi autor.

Streszczenia prosimy nadsyłać w postaci załącznika do listu e-mail na adres:

 

Referaty i komunikaty

  1. Prezentacje multimedialne przygotowane w programie Power Point (Office 2003) powinny być dostarczone organizatorom na nośnikach CD lub PenDrive w dniu prezentacji.
  2. Czas referatów – 15 minut, komunikatów – 10 minut, łącznie z dyskusją.
  3. Referaty i komunikaty powinny być przygotowane w języku angielskim lub polskim. Opisy przezroczy w języku angielskim.
  4. Prelegenci będą mogli skorzystać z rzutnika multimedialnego i rzutnika pisma.

 

Postery

Postery powinny być przygotowane wyłącznie w języku angielskim, o maksymalnych wymiarach 80 cm x 100 cm.