Rzeczpospolita Polska

Adresy


 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław

http://www.up.wroc.pl

 

 

KATEDRA BOTANIKI I EKOLOGII ROŚLIN

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław

fax: 71 320 16 05

http://www.rol.up.wroc.pl/index.php?s=11&i=3

 

 

Ośrodek Szkoleniowy Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ul. Pawłowicka 87/89, 51-250 Wrocław

tel./fax: 71 330 42 04

http://www.up.wroc.pl/studia/9513/osrodek_szkoleniowy_w_pawlowicach.html