Rzeczpospolita Polska

Rok 2011

XLI Seminarium Zastosowań Matematyki

11 - 14.09.2011

Organizator: Katedra Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

60-lecie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz zjazd absolwentów wydziału

15 - 17.09.2011

Organizator: Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Quality and Safety in Food Production Chain

Organizator: Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne pt. „MAPA W GEOMATYCE” oraz seminarium „Nazwy geograficzne jako rejestr georeferencyjny”

21 - 24.09.2011Polanica-Zdrój
Organizatorzy: Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk; Stowarzyszenie Kartografów Polskich; Akademia Górniczo-Hutnicza – Katedra Geomatyki; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Instytut Geodezji i Geoinformatyki

XIV Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz Od-Nowa”

22 - 24.09.2011

Organizator: Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

VI Sympozjum Geoinformacji nt. „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych”

22 - 25.09.2011

Organizator/Współorganizator: Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, Sekcja Kartografii Komitetu Geodezji PAN, Stowarzyszenie Kartografów Polskich, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

VI Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej wraz z Fundacją na rzecz Młodych Naukowców zapraszają na VI Konferencję Doktorantów i Młodych Naukowców pod nazwą „Young scientists towards the challenges of modern technology”

Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego

29 - 30.09.2011Stara Morawa

Organizatorzy: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współudziale Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu