Rzeczpospolita Polska

Spotkanie informacyjne „Wortal transferu wiedzy”


 

 

 

 

PROGRAM SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

W RAMACH PROJEKTU

„WORTAL TRANSFERU WIEDZY”

 

Miejsce

Centrum Dydaktyczno-Naukowe UP we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24A
AULA JP II

 

Termin

30. listopada 2010 r. (wtorek)

 

Organizatorzy

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska

 

Program

10:00‑10:20   Rejestracja uczestników spotkania
10:20-10:30   Powitanie uczestników spotkania
Prof. dr hab. Alina Wieliczko – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Regionem
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
10:30-10:40   Wprowadzenie do problematyki projektu „Wortal Transferu Wiedzy”
dr hab. inż. Czesław Szczegielniak – Prezes WR FSNT NOT, Kierownik Projektu
10:40-11:20   Omówienie celów projektu, grup docelowych oraz komponentów Wortalu:
1) Baza innowacyjnych rozwiązań i usług 2) Baza specjalistów i ekspertów
3) Baza potrzeb przedsiębiorców 4) Baza wiedzy związana z ochroną własności intelektualnej
5) Strefa wewnętrzna Wortalu

dr inż. Magdalena Gawron – Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji
dr inż. Przemysław Tymków – Informatyk ds. Obsługi Technicznej Wortalu
11:20-11:30   Przerwa kawowa
11:30-12:00   Udział kadry naukowo-dydaktycznej w projekcie – przedstawienie korzyści płynących z obecności w Wortalu Transferu Wiedzy
mgr inż. Kazimierz Gidziński – Koordynator ds. Transferu Wiedzy z ramienia uczelni
mgr Monika Jarco – Broker Innowacji
12:00-12:20   Zarządzanie innowacjami na styku nauki i biznesu
mgr inż. Daniel Kiestra – Broker Innowacji
12:20-12:40   Dyskusja
12:40-13:15   Lunch

 


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Projekt „Wortal Transferu Wiedzy” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).