Rzeczpospolita Polska

Rok 2013

Debata pt.: Transfer technologii/wiedzy – z przeszkodami

09.12.2013Wrocławskie Centrum Akademickie, Rynek 13

Seminarium „Innowacje w zarządzaniu oraz ich wpływ na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw – dolnośląscy mistrzowie zarządzania”

13.12.2013Hotel Patio (ul. Kiełbaśnicza 25), Wrocław
Organizator: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UWr

Konferencja naukowa „Najbardziej kosztowne problemy krów mlecznych i ich potomstwa”

06 - 07.12.2013Wrocław
Organizatorzy: Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Sekcja Neonatologii PTNW

XXXVIII Seminarium naukowo-techniczne „Chemistry for Agriculture”

01 - 04.12.2013
Organizatorzy:

Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wroclawskiej, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony środowiska AGROPHOS we Wrocławiu, PTChem


Forum Komunikacji Liderów

26 - 27.10.2013Wrocław
Organizatorzy: Oddział Wrocławski SEP oraz Politechnika Wrocławska

X Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze 2013

14.10.2013Wrocław
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki RP, Saksońskim Ministerstwem Gospodarki Pracy i transportu oraz Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki.

Seminarium naukowe i wykład z udziałem profesora Petera Mossa

09 - 10.10.2013
Organizator: Dolnośląska Szkoła Wyższa

"KRAJOBRAZ W SŁUŻBIE FORTYFIKACJI - badania i ochrona wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji"

10 - 12.10.2013Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach

Organizatorzy: Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komisja Architektury Militarnej PKN ICOMOS, Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne

XII Konferencja nt. „Etyczne, moralne i społeczne aspekty uśmiercania zwierząt”

04.10.2013Wrocław
Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt wraz z Sekcją Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych