Rzeczpospolita Polska

Rok 2014

Konferencja podsumowująca projekt „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”

24.01.2014Wrocław

Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Bioinformatyka – rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

„Erasmus +” – wielkim wyzwaniem dla Dolnego Śląska

30.01.2014Wrocław

Organizator: Poseł do Parlamentu Europejskiego Piotr Borys, Komisja Kultury i Edukacji

VI ogólnopolska konferencja doktorantów „Kompetencje nauczyciela szkoły wyższej jako mistrzostwo pedagogiczne”

04.02.2014Wrocław

Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

Konferencja „Jak zapobiegać wyludnianiu dolnośląskich miasteczek?”

12.02.2014
Organizatorzy: Stowarzyszenie Obywatelski Dolny Śląsk, Biuro Senatora Jarosława Obremskiego

Seminarium „Nowoczesna turystyka – transfer wiedzy i technologii w rozwoju oferty turystycznej Dolnego Śląska”

14.02.2014Wrocław
Organizator: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego

„Inhibitory napięciowo-zależnych kanałów potasowych typu Kv1.3 jako potencjalne leki w terapii niektórych chorób nowotworowych”

17.02.2014Wrocław
Organizator: Komisja Chemii, Fizyki i Techniki w Biologii Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk

Wykłady dotyczące problematyki rolnictwa w Saksonii

04.03.2014Wrocław
Organizator: Wydział Przyrodniczo-Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego

05.03.2014Wrocław
Organizatorzy: Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna we Wrocławiu, Kancelaria Prawna RESULT Witkowski Woźniak Mazur i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Warszawa

Kongres Kultury Akademickiej

20 - 22.03.2014Kraków