Rzeczpospolita Polska

Rok 2015

Zaproszenie na konferencję "Ekologia konstruktywnie – Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych"

05 - 06.03.2015Wrocław
Organizator: Collegium Mazovia, Izba Architektów RP, Instytut Rozwoju Terytorialnego

II Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – starzenie”

20 - 21.03.2015Wrocław
Organizatorzy: Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Zakład Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia UM we Wrocławiu oraz SKN Antropologów "JUVENIS" UPWr.

Aktualne problemy w praktyce i administracji weterynaryjnej - bezpieczeństwo żywności w nowych uwarunkowaniach prawnych

26 - 27.03.2015Opole
Organizator: Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych

Konferencja podsumowująca projekt „Geokompozyty srobujące wodę – innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin”

31.03.2015Wrocław

Wykłady z językoznawstwa Prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

13 - 14.04.2015Wrocław
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach poświęconych językoznawstwu Prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc., pracownika Uniwersytetu Karola w Pradze.

Konferencja upowszechniająca rezultaty II edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „Mozart”

14.04.2015Wrocław
Wrocławskie Centrum Akademickie ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji upowszechniającej rezultaty II edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej