Rzeczpospolita Polska

Prof. Andrew Kropinski

prof_andrew_kropinski

Prof. Andrew Kropinski jest naukowcem z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych związanych z wirusami bakteryjnymi (bakteriofagami). Zdobywał je zarówno na uniwersytetach (University of British Columbia, Queen’s University in Kingstone, University of Guelph), jak i w instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym (Public Health Agency of Canada) i biotechnologią (International Committee on Taxonomy of Viruses - przewodniczący subkomitetu, National Center for Biotechnology Information - Doradca). Specjalizuje się w zastosowaniu metod bioinformatycznych w badaniach nad fagami. Jest twórcą wielu metod w biologii molekularnej i genetyce oraz metod służących do analizy danych. Ma w swoim dorobku liczne artykuły i publikacje książkowe (m. in. Bacteriophages: Methods and Protocols 2009) oraz jest twórcą strony internetowej ze zbiorem materiałów dla biologów molekularnych, genetyków i bioinformatyków - Online Analysis Tool - http://molbiol-tools.ca/

Wizyta organizowana w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses, finansowany ze środków Gminy Wrocław