Rzeczpospolita Polska

Wykłady z językoznawstwa Prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładach poświęconych językoznawstwu, które zostaną wygłoszone w dniach 13-14 kwietnia 2015 r. przez wybitnego czeskiego językoznawcę Prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc., pracownika Uniwersytetu Karola w Pradze.

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., pracownik Uniwersytetu Karola w Pradze, jest wybitnym czeskim językoznawcą, który specjalizuje się w leksykologii, leksykografii, frazeologii, idiomatyce, semantyce, morfologii, teorii języka, metodologii języka oraz lingwistyce korpusowej. W latach 1957-1962 studiował bohemistykę, anglistykę oraz niderlandystykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1976 roku obronił doktorat ze specjalności: lingwistyka i foneta. W 1990 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a od 1994 roku został mianowany profesorem. W latach 1991-1993 pełnił funkcję kierownika Ústav pro jazyk, działającego przy Czeskiej Akademii Nauk. Od roku 1994 kieruje Instytutem Czeskiego Korpusu Narodowego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Jest członkiem Praskiego Koła Linwistycznego. Jest również autorem kilkuset artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu książek i rozpraw naukowych.

Program wizyty:

Poniedziałek, 13 kwietnia

Wykład w Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1,
w godz. 10.00-12.00 nt.: Podstawowe zagadnienia frazeologii i idiomatyki

Wtorek, 14 kwietnia

Wykład w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Pocztowa 9
w godz. 11.30-13.00 w sali 101 nt.: Ogólne kombinacje językowe na wielu płaszczyznach ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii

Wizyta jest organizowana w ramach programu Visiting Professors, finansowanego z funduszu Scientiae Wratislavienses Urzędu Miejskiego Wrocławia.