Rzeczpospolita Polska

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

prof_frantisek_cermak

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., pracownik Uniwersytetu Karola w Pradze, jest wybitnym czeskim językoznawcą, który specjalizuje się w leksykologii, leksykografii, frazeologii, idiomatyce, semantyce, morfologii, teorii języka, metodologii języka oraz lingwistyce korpusowej. W latach 1957-1962 studiował bohemistykę, anglistykę oraz niderlandystykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. W 1976 roku obronił doktorat ze specjalności: lingwistyka i foneta. W 1990 uzyskał tytuł doktora habilitowanego a od 1994 roku został mianowany profesorem. W latach 1991-1993 pełnił funkcję kierownika Ústav pro jazyk, działającego przy Czeskiej Akademii Nauk. Od roku 1994 kieruje Instytutem Czeskiego Korpusu Narodowego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Jest członkiem Praskiego Koła Linwistycznego. Jest również autorem kilkuset artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu książek i rozpraw naukowych.