Rzeczpospolita Polska

Rok 2016

„Przez innowacyjność do sukcesu” – V cykl konferencji Farmera we Wrocławiu

08.01.2016Wrocław

Gospodarka Jutra: Energia – Rozwój – Środowisko

20.01.2016Stadion Miejski we Wrocławiu

Sympozjum “The role of agricultural biotechnologies in sustainable food systems and nutrition”

15 - 17.02.2016Rzym
Organizator: Food and Agruculture Organization of the United Nations

Konferencja „60-lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce”

18 - 19.02.2016Wrocław-Pawłowice

Organizatorzy: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o. Oddział Kobierzyce, Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR

Bezpłatna konferencja podsumowująca projekt ”Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”

04 - 05.03.2016Wrocław
Organizatorzy: Konsorcjum Biocervin (Stem Cells Spin S.A. oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „CZŁOWIEK – ŻYWNOŚĆ – ZDROWIE”

11 - 12.03.2016Wrocław
Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością