Rzeczpospolita Polska

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „CZŁOWIEK – ŻYWNOŚĆ – ZDROWIE”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Ist International Scientific Conference  „MAN-FOOD-HEALTH”

Wrocław, 11-12 marca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej problemom odżywiania człowieka i żywności od najdawniejszych czasów do współczesności. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników badań dotyczących żywienia człowieka w różnych etapach ontogenezy i jego zdrowotnego znaczenia, oraz możliwość dyskusji nad rekonstrukcją diety w dawnych populacjach ludzkich. W 21. wieku obserwuje się swoiste „rozdwojenie” tendencji: z jednej strony ogromne rzesze ludzi cierpią niedostatek podstawowych składników pokarmowych, z drugiej strony społeczeństwa postindustrialne doświadczają epidemii otyłości oraz jej powikłań . Oba te zjawiska generują ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Jednocześnie prowadzone są intensywnie badania nad opracowaniem zasad prawidłowego żywienia człowieka zgodnych z uwarunkowaniami środowiskowymi i zdrowotnymi. Chcielibyśmy, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań i dyskusji zarówno o najnowszych trendach w żywieniu, o możliwościach oceny stopnia odżywienia populacji jak i o zagrożeniach zdrowia wywoływanych nieprawidłową dietą.

Komitet Organizacyjny

Strona internetowa konferencji:
http://www.manfoodhealth.umed.wroc.pl/

Miejsce:
Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu