Rzeczpospolita Polska

XIII Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

KOMUNIKAT NR 1

Katedra Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje w dniach 21-24 czerwca 2016 r. kolejne, XIII Międzynarodowe Sympozjum „Mikroelementy w rolnictwie i środowisku”, które odbędzie się w Kudowie Zdroju w województwie dolnośląskim.

Głównymi problemami naukowymi Sympozjum będą:

 •  Mikroelementy w produkcji roślinnej (grunty orne, użytki zielone, produkcja ogrodnicza, leśnictwo),
 •  Diagnostyka niedoborów oraz potrzeby i technika nawożenia mikroelementami, nawozy mikroelementowe,
 •  Metody oznaczania mikroelementów,
 •  Fizjologiczna rola mikroelementów w organizmach roślin, zwierząt i człowieka,
 •  Mikroelementy w żywieniu zwierząt i człowieka,
 •  Nadmiar i toksyczność mikroelementów w środowisku.

Zgodnie z tradycją tematyka nadsyłanych prac powinna uwzględniać przede wszystkim mikroelementy niezbędne dla roślin, zwierząt i człowieka.

Zgłoszenia tematów prac, z zaznaczeniem formy prezentacji (referat, poster), wraz z krótkim streszczeniem nieprzekraczającym jednej strony formatu A4 (Times New Roman 11 pkt., interlinia pojedyncza, marginesy 2,5 cm) prosimy przesyłać najpóźniej do 30-11-2015 roku.

Streszczenie powinno zawierać: tytuł pracy w języku polskim i angielskim, autor(autorzy), afiliacja, adres e-mail pierwszego autora, cel pracy, metodyka badań, wyniki oraz wnioski.

Komitet Redakcyjny na podstawie oceny nadesłanych streszczeń podejmie decyzję dotyczącą przyjęcia prac i sposobu ich prezentacji. Prezentowane na Sympozjum prace będą wydrukowane w liczących się czasopismach tematycznych, po uzyskaniu pozytywnych recenzji i wniesieniu opłaty konferencyjnej.

Bliższe szczegóły dotyczące wybranych czasopism zostaną podane w Komunikacie nr 2. Wstępnie organizatorzy konferencji proponują Journal of Elementology, Environment Protection Enginering i Polish Journal of Environmental Studies.

Opłata konferencyjna wynosi – 1 300 złotych.

Koszt udziału w Sympozjum obejmujący:

 • koszty organizacyjne
 • materiały konferencyjne
 • zakwaterowanie (3 noclegi), przejazdy autokarem
 • całodzienne wyżywienie w tym uroczysta kolacja i biesiada grillowa
 • wycieczka krajoznawcza – Pijalnia wód mineralnych i Park Zdrojowy (punkt widokowy- altana miłości na Górze Parkowej, staw zdrojowy, Kaplica czaszek w Czermnej)
 • Centrum Zdrowia i Urody- do dyspozycji dla uczestników
  – basen z wodnymi atrakcjami (kaskada wodna, gejzer, dysze masujące i przeciw-fala oraz leczniczy masaż w jacuzzi)
  – świat saun (łaźnia parowa, seans w saunie fińskiej, sauna na podczerwień

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres:

XIII Sympozjum Mikroelementowe 2016
Teresa Magdalena Rafalska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Żywienia Roślin
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław

lub za pośrednictwem strony internetowej: www.mikroelementy.eu

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Zofia Spiak