Rzeczpospolita Polska

I Międzynarodowa Konferencja Techniczna EIMERIANA AVIA - Kokcydioza drobiu - aktualne wyzwania

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


    IN MEMORIAM - Prof. dr hab. dr h.c. MICHAŁ MAZURKIEWICZ     


Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

i

Zakład Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zapraszają na

I Międzynarodową Konferencję Techniczną

EIMERIANA A VIA – Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania

 

Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2016 r. w Hotelu Haston (ul. Irysowa 1-3; 51-117 Wrocław).

Koszt uczestnictwa w Konferencji (udział w wykładach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, spotkanie integracyjne) wynosi 550 PLN (z VAT).

Wpłat należy dokonywać na konto 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 umieszczając w tytule wpłaty dopisek D120/0015/15 oraz imię i nazwisko uczestnika.

W dniu poprzedzającym Konferencję 25.02.2015 odbędą się warsztaty szkoleniowe z zakresu:

  1. Diagnostyki kokcydiozy metodą oceny zmian anatomopatologicznych jelit -scoring) (2 grupy 10 osobowe).
  2. Immunoprofilaktyki kokcydiozy – optymalne techniki szczepień (2 grupy 10 osobowe).

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 700 PLN (z VAT).

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową – formularz na stronie internetowej Konferencji.

Dalsze informacje na temat Konferencji i Warsztatów na stronie http://eimeriana-avia.pl.


Z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk