Rzeczpospolita Polska

Konferencja „60-lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Loga organizatorów

Komunikat nr 1

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o. Oddział Kobierzyce
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR

uprzejmie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji

„60-lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce”

18-19 lutego 2016 r.

Konferencja organizowana jest pod patronatem J. M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Romana Kołacza w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji „60-lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce”, która odbędzie się w dniach 18-19 lutego 2016 roku w Pawłowicach w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław (http://pawlowice.up.wroc.pl/).

Konferencja będzie okazją do spotkania się naukowców, przedstawicieli firm hodowlano-nasiennych, przetwórczych oraz chemicznych, a także praktyków pracujących w obszarze produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz w przemyśle przetwórczym do zaprezentowania wyników aktualnych badań i problemów dotyczących zagadnień:

 • hodowli odmian kukurydzy,
 • problemów uprawy kukurydzy,
 • wykorzystania kukurydzy na cele paszowe,
 • wykorzystania kukurydzy jako surowca w przemyśle przetwórczym i do bezpośredniej konsumpcji.

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z tematem pracy i wskazaniem formy prezentacji prosimy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego pocztą, lub pocztą elektroniczną: wypełniając zamieszczoną poniżej kartę zgłoszenia najpóźniej do 30 listopada 2015 roku. Ze względów organizacyjnych Komitet zastrzega sobie możliwość zmiany formy prezentacji.

W zależności od liczby nadesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji część prac będzie prezentowana w formie referatów, pozostałe w formie posterów.

O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa i formy prezentacji pracy zawiadomimy w kolejnym komunikacie.

Przewidujemy możliwość publikacji oryginalnych prac naukowych prezentowanych na Konferencji w następujących czasopismach: Biuletyn IHAR, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Sekcja Rolnictwo.

Prosimy o przekazanie naszego zaproszenia innym zainteresowanym osobom i jednostkom organizacyjnym.

Komunikat nr 2 prześlemy wszystkim zgłaszającym chęć uczestnictwa w Konferencji.

Informujemy, że opłaty konferencyjne obejmują koszty ewentualnego zakwaterowania w Centrum Kongresowym (cena pokoju 2-osobowego wynosi 130zł).

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Józef Adamczyk
 • prof. dr hab. Edward Arseniuk
 • prof. dr hab. Henryk Bujak - przewodniczący
 • prof. dr hab. Andrzej Dubas
 • prof. dr hab. Edward Gacek
 • prof. dr hab. Tadeusz Michalski
 • mgr inż. Marian Morawski
 • mgr inż. Zbigniew Kurczych
 • prof. dr hab. Zbigniew Podkówka
 • mgr inż. Władysław Poślednik
 • prof. dr hab. Józef Sowiński
 • mgr inż. Tomasz Skorupski
 • dr inż. Roman Warzecha

Komitet organizacyjny:

 • prof. dr hab. Henryk Bujak – przewodniczący,
 • dr Kamila Nowosad – sekretarz, k
 • dr Sylwia Lewandowska,
 • mgr inż. Agnieszka Łącka,
 • prof. dr hab. Józef Sowiński,
 • mgr inż. Zdzisław Wolf,

Szczegółowych informacji udziela Komitet Organizacyjny.

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław
e-mail:

dokument Word 2007 Zgłoszenie na konferencję „60-lecie kukurydzy mieszańcowej w Polsce” dokument Word 2007, 15.14 KB
2015-10-27 14:40