Rzeczpospolita Polska

Studium Generale - program wykładów na kwiecień i czerwiec 2016

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
studium_generale


Zapraszamy na wykłady w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa. Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17:15–19:15 w sali im. J. Czekanowskiego w Katedrze Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35.

 

26 kwietnia 2016

prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA W PAŃSTWIE PIASTÓW
1. Źródła archeologiczne
2. Architektura świecka
3. Architektura sakralna
prof. dr hab. Stanisław Rosik – wprowadzenie do dyskusji


10 maja 2016

prof. dr hab. Jerzy Olek
SZTUKA I NAUKA – ALIANS CZY MEZALIANS?

prof. dr hab. Antoni Porczak
PERCEPCJA OPERACYJNA W TRÓJKĄCIE – NAUKA, SZTUKA, TECHNOLOGIE


17 maja 2016

prof. Scott Slovic
LICZBY I EMOCJE: ARYTMETYKA WSPÓŁCZUCIA A KLUCZOWE PROBLEMY ŚWIATA
1. „Arytmetyka współczucia”: społeczne i psychologiczne ujęcia problemu wrażliwości i niewrażliwości na informacje o charakterze ilościowym
2. Narracyjne, analityczne oraz wizualne strategie zwiększania siły oddziaływania informacji
3. W stronę autentycznie interdyscyplinarnej i społecznie istotnej krytyki ekologicznej
dr Wojciech Małecki – wprowadzenie do dyskusji


24 maja 2016

prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, członek Polskiej Akademii Nauk
ZOBACZYĆ UMYSŁ W DZIAŁANIU
1. Jak można badać umysł?
2. Czy zwierzęta mają umysł?
3. Czy można podejrzeć pracujący umysł?
prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – wprowadzenie do dyskusji


31 maja 2016

prof. dr hab. Krzysztof Meissner
FALE GRAWITACYJNE
1. Teoria fal grawitacyjnych
2. Metoda detekcji
3. Polski wkład
dr Arkadiusz Błaut – wprowadzenie do dyskusji


7 czerwca 2016

dr Zygmunt Petru
ŚWIAT KWANTOWY
1. Mikroświat – stała Plancka
2. Zaczarowany świat – interpretacja kwantowo-mechaniczna
3. Mechanika kwantowa w makroświecie
prof. dr hab. Bernard Jancewicz – wprowadzenie do dyskusji       

AKTUALNY PROGRAM WYKŁADÓW