Rzeczpospolita Polska

65-lecie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

JUBILEUSZOWA SESJA Z OKAZJI 65-LECIA WYDZIAŁU,
45-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ ZASŁUŻONYCH
PROFESORÓW ORAZ ZJAZD ABSOLWENTÓW

24 CZERWCA 2016 ROKU


Aula im. Jana Pawła II
Centrum Dydaktyczno-Naukowe
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24A

Adres WWW: http://www.aqua.up.wroc.pl/o_wydziale/20379/65_lecie_wydzialu.html