Rzeczpospolita Polska

Seminarium naukowe „Klimatyczne uwarunkowania rolnictwa w Polsce" połączone z Jubileuszem 70. rocznicy urodzin prof. Mariana Rojka

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ma zaszczyt zaprosić na

Jubileuszową Sesję z okazji 65-lecia Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Sesja odbędzie się w Auli Jana Pawła II
24 czerwca 2016 roku o godz. 11.00
O godz. 15.00 zapraszamy do Sali II M (Plac Grunwaldzki 24) na

Seminarium naukowe
Klimatyczne uwarunkowania rolnictwa w Polsce

Seminarium połączone jest z Jubileuszem
70. rocznicy urodzin prof. Mariana Rojka


klimatyczne_uwarunkowania


 1. Prof. dr hab. Czesław Koźmiński (Uniwersytet Szczeciński) – Potencjał naukowy i dydaktyczny katedr-zakładów agrometeorologii w Polsce,
 2. Prof. dr hab. Janusz Olejnik (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – Zmiany klimatu – problem globalny,
 3. Prof. dr hab. Leszek Łabędzki, dr Bogdan Bąk (Kujawsko-Pomorski Oddział ITP w Bydgoszczy) – Ocena deficytu wody roślin uprawnych i intensywności suszy rolniczej: praktyczne zastosowanie w ITP.

Komitet Organizacyjny Seminarium:

 • dr hab. Krystyna Bryś – przewodnicząca
 • dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – z-ca przewodniczącego
 • dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Żyromski
 • dr inż. Małgorzata Biniak-Pieróg
 • dr inż. Joanna Kajewska-Szkudlarek
 • mgr inż. Czesława Krzyśków
 • mgr inż. Alicja Lech
 • Bogdan Sempik