Rzeczpospolita Polska

Wykłady profesora Scotta Slovica w ramach programu Visiting Professors

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

W dniach 15-23 maja 2016 roku Uniwersytet Wrocławski i Miasto Wrocław gościć będą Profesora Scotta Slovica z University of Idaho. Podczas swojej wizyty Profesor Slovic podzieli się z Wrocławianami swoją wiedzą dotyczącą wspomnianej wyżej ekokrytyki (np. mówił będzie o roli literatury w budzeniu świadomości ekologicznej), ale także w przystępnej formie przedstawi wyniki swoich badań nad problematyką skutecznego komunikowania informacji naukowych, zwłaszcza istotnych społecznie danych ilościowych, np. dotyczących zmian klimatycznych.

Wizyta Profesora Scotta Slovica jest współfinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visiting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses, a jej program obejmuje:

 

Liczby i emocje: Arytmetyka współczucia a kluczowe problemy świata

Wykład otwarty w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa

Data: 17 maja
Godzina: 17:15–19:15
Miejsce: sala im. J. Czekanowskiego Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35

 

„Pomyśl! – niezwykłość naszego życia” – rowery, rymy i przetrwanie

Otwarty wykład w ramach Wszechnicy Teatralnej Teatru Polskiego

Data: 18 maja 2016 r.
Godzina: 11:00–12:00
Miejsce: Scena Kameralna Teatru Polskiego

(Wykładowi towarzyszy warsztat Prof. Slovica pt. Ekologia, humanistyka i literatura, skierowany uczniów oraz nauczycieli szkół gimnazjalnych. Warsztat odbywa się tego samego dnia w godz. 9:00-10:30)

 

How to Communicate Your Research Effectively: Academic and Popular Writing in Theory and Practice

Spotkanie warsztatowe w języku angielskim

Data: 19 maja
Godz: 15.00-18.00.
Miejsce: Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, plac Nankiera 15b, sala 142

Podczas spotkania warsztatowego profesor Slovic podzieli się z uczestnikami wiedzą dotyczącą tego, jak w języku angielskim prezentować badania w jasny, atrakcyjny i przekonujący sposób – zarówno w tekstach stricte akademickich, jak i popularyzatorskich.

 

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy doktorantów i pracowników naukowych z wszystkich dziedzin nauki. Od uczestników wymagana jest umiejętność płynnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie. Zgłoszenia, wraz z krótkim CV oraz próbką własnego tekstu w j. angielskim (maks. 300 wyrazów), prosimy nadsyłać do 14 maja na adres:

Ilość miejsc jest ograniczona. Uczestnicy warsztatu otrzymają certyfikaty.

 

Animal Narratives and Their Impact: Species, Genres, and Readers

Otwarte seminarium naukowe z gościnnym udziałem dr Anny Barcz (ATH Bielsko-Biała) i dr. Wojciecha Małeckiego (Uniwersytet Wrocławski)

Data: 20 maja 2016 roku
Godzina: 14.00-17.30
Miejsce: Czytelnia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Nankiera 15, 50-140 Wrocław (sala 22, parter).

 


 

Profesor Scott Slovic (University of Idaho) jest czołowym, cieszącym się międzynarodową renomą badaczem w dziedzinie tzw. ekokrytyki, czyli interdyscyplinarnych studiów nad relacjami pomiędzy środowiskiem naturalnym a literaturą oraz innymi tekstami kultury. Zajmuje się również – przy współpracy z przedstawicielami nauk społecznych i nauk o życiu – zagadnieniem efektywnego komunikowania informacji naukowych, zwłaszcza istotnych społecznie danych ilościowych (np. dotyczących zmian klimatycznych).

W latach 1992–1995 był prezesem najważniejszej międzynarodowej organizacji naukowej reprezentującej ekokrytykę – Association for the Study of Literature and Environment (ASLE), a od 1995 roku jest redaktorem naczelnym wydawanego przez Oxford University Press, kluczowego dla tego pola badawczego czasopisma „ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment”.

Urodzony w 1960 roku w Chicago Scott Slovic jest absolwentem Stanford University oraz Brown University. Wykładał przez siedemnaście lat na University of Nevada, Reno, by w roku 2012 przenieść się na University of Idaho, gdzie jest obecnie profesorem (Professor of Literature and Environment) oraz dyrektorem Instytutu Anglistyki. Scott Slovic był trzykrotnie laureatem stypendium Fulbrighta oraz wizytującym profesorem na wielu uczelniach na całym świecie, w tym w Niemczech, Chinach, Japonii, Australii, Tajwanie, Francji, Indiach i Malezji.

Prof. Slovic jest autorem, redaktorem lub współredaktorem ponad 200 publikacji, w tym 22 ksiażek, np. Going Away to Think: Engagement, Retreat, and Ecocritical Responsibility (2008) czy Literature and the Environment (2013). Zasiada w radach redakcyjnych dwunastu czasopism naukowych i dwóch serii wydawniczych. Jest również aktywnym popularyzatorem nauki zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w perspektywie globalnej, oraz ma znaczące sukcesy na polu edukacji; jest m.in. uczestnikiem realizowanego obecnie na University of Idaho interdyscyplinarnego programu uniwersyteckiego Semester in the Wild, w ramach którego studenci wraz z profesorami nauk humanistycznych i przyrodniczych spędzają semestr w Parku Franka Churcha – największym po Alasce dzikim obszarze w USA – poznając ekologię rzek i ćwicząc się w pisaniu o zagadnieniach środowiska.