Rzeczpospolita Polska

Konferencja z cyklu „Nauka w praktyce” pt. „Możliwości rozwoju przemysłu rolno – spożywczego na Dolnym Śląsku”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

W dniu 31 maja 2016 r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Pawłowicach zaplanowano konferencję z cyklu „Nauka w praktyce” pt. „Możliwości rozwoju przemysłu rolno – spożywczego na Dolnym Śląsku”.

Konferencja składać się będzie z dwóch części:

I część – prezentacja aktualnych koncepcji naukowych, trendów badawczych, jak również wyników prowadzonych badań możliwych do zaimplementowania w ramach wspólnych działań uczelni z poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. W części tej przedstawione zostaną także możliwości finansowania inwestycji w sektorze przemysłu rolno-spożywczego w ramach PROW 2014-2020 i RPO WD 2014-2020.

II część – prezentacja przykładów praktycznych działań prowadzonych w obszarze przemysłu rolno-spożywczego ze strony partnerów gospodarczych i instytucjonalnych, w tym w ramach współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu.

W imieniu Rektora oraz społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwracam się do Państwa z zaproszeniem do udziału w tej konferencji, w szczególności poprzez prezentację praktycznych doświadczeń działalności Państwa podmiotu w sektorze rolno-spożywczym i podzielenie się nimi z uczestnikami konferencji. Liczymy także na owocną dyskusję.

plik PDF Program konferencji plik PDF, 386.21 KB
2016-05-26 18:26