Rzeczpospolita Polska

Konferencja naukowa „Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska. Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową:

Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska
Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro

połączoną z

Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
prof. dr hab. Zbigniewa Dobrzańskiego

 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 września 2016 r.
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w Dusznikach Zdroju

Konferencja jest współfinansowana ze środków KNOW
(Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący)

 


Tematyka i cel konferencji

Celem konferencji jest określenie profilu przyszłych kierunków badań w dziedzinie zwanej do tej pory „zoohigieną”. Dynamiczny rozwoju nauk związanych z szeroką pojętą hodowlą i chowem zwierząt gospodarskich, wprowadzanie biotechnologicznych metod m.in. w rozrodzie czy uzyskiwanie linii zwierząt o coraz wyższej wydajności, wprowadzanie genetycznie zmienionych surowców paszowych,  stawiają nowe wyzwania przed tą dyscypliną nauki.

W ramach konferencji przedyskutowane będą takie problemy jak:

 • metody oceny funkcjonowania organizmów zwierzęcych, ich statusu zdrowotnego oraz reakcji na szeroko pojęte czynniki środowiskowe;
 • biologiczna i biochemiczna ocena reakcji odpornościowych i antyoksydacyjnych 
 • organizmów zwierząt pod wpływem szeroko pojętych zmian środowiskowych;
 • wpływ intensywnej hodowli zwierząt na środowisko;
 • ocena skutków skażenia środowiska na zdrowotność i produkcyjność zwierząt
 • gospodarskich;
 • wpływ w/w czynników na jakość pozyskiwanych od nich produktów (mleko, mięso, jaja, tłuszcze), przeznaczonych do przetwórstwa i celów konsumpcyjnych.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele wszystkich instytutów i katedr uczelni wyższych, instytutów naukowych związanych z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich, ochrony środowiska oraz instytucji z nimi współpracujących.

Wymiernym efektem organizowanego wydarzenia będzie określenie głównych i perspektywicznych kierunków badań zoohigienicznych oraz sprecyzowanie zasad współpracy jednostek naukowych i sektora gospodarki rolnej reprezentowanych na konferencji.

 

Część II Konferencji  odbędzie się w dniach 26 – 28 września 2016 r. w H&B Jamrozowa Polana (Duszniki Zdrój). Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia”, dostępnej na stronie internetowej: www.up.wroc.pl/konferencja.zoohigiena

 

Opłata za udział w części II Konferencji wynosi 350 zł/os.

Opłatę konferencyjną należy przekazać na adres:
Centrum Naukowo-Badawcze Chemii, Agrochemii Ochrony Środowiska „AGROPHOS” Sp. z o.o.,
ul. Wyścigowa 1a
53 – 011 Wrocław
nr rachunku bankowego: 02 1090 2402 0000 0006 1013 3372


Koszt noclegu wynosi 110,00 zł od osoby za dobę. Opłatę za noclegi uczestnicy opłacają indywidualnie na miejscu w hotelu. Opłatę za noclegi można również przelać na konto:

JAMROZOWA POLANA HOTEL & BROWAR
BANK PKO BP 79 1020 1592 0000 2402 0214 4582
ul. Płocka 53, 09-140 Raciąż
Dodatkowy koszt stanowi opłata klimatyczna w wysokości 3,50 zł/os/doba płatne gotówką w recepcji.


Opłatę za udział w części II Konferencji należy przelać w terminie do 30.08.2016 r.


Formularz rejestracyjny (wraz z rezerwacją noclegów) znajduje się tutaj:

https://docs.google.com/forms/d/1nTYyCxU38ErfJhSFhmJIpbZY0hkR-HFXxrGGbxuNTKc/viewform

 

Organizatorzy konferencji zapewniają uczestnikom przygotowanie książkowej monografii obejmującej treść wykładów plenarnych, jak również streszczenia wystąpień posterowych.

Stąd też wszyscy P.T. Autorzy i Uczestnicy konferencji proszeni są o przygotowanie streszczeń swoich prac zgodnie z wymogami podanymi w załączniku „Streszczenia – wymogi redakcyjne”.

 

 

Szczegółowe informacje organizacyjne oraz program konferencji podane zostały na stronie: www.up.wroc.pl/konferencja.zoohigiena

 

 

Kontakt z organizatorami:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38C
51 – 630 Wrocław
tel. (71) 320 58 66
e – mail:

 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Witold Janeczek

V-ce przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr n. wet. Przemysław Cwynar

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak

Członkowie:

 • prof. dr hab. dr h.c. mult. Roman Kołacz
 • dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Mariusz Korczyński
 • dr hab. inż. Sebastian Opaliński
 • dr Ewa Popiela–Pleban
 • mgr Anna Bubel
 • mgr Yekaterina Zonova
 • mgr Anna Burek
 • mgr inż. Paweł Migdał
 • mgr inż. Kinga Śpitalniak
 • mgr inż. Marita Świniarska
 • mgr inż. Anna Zwyrzykowska

Kontakt z organizatorami:

 

plik PDF Komunikat nr 2 plik PDF, 50.78 KB
2016-07-01 08:53
plik PDF Zaproszenie plik PDF, 296.09 KB
2016-07-01 09:09
plik PDF Program konferencji plik PDF, 620.70 KB
2016-07-13 10:33
plik PDF Streszczenia prac – wymogi redakcyjne plik PDF, 28.47 KB
2016-07-01 09:09
dokument Word 2007 Streszczenie – formatka dokument Word 2007, 11.97 KB
2016-07-01 12:25