Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

MEETINGS FOR DIALOGUE – wykład „How Following My Dreams Turned Me into a Nomad"

05.12.2017Wrocław
Wykład „How Following My Dreams Turned Me into a Nomad” połączony z dyskusją odbędzie się we wtorek 5.12.2017 w budynku SJO przy ul. Mikulicza-Radeckiego 6, w sali 104 w godz. 12.00-13.30.

„Wrocław w smogu” – debata na Politechnice Wrocławskiej

05.12.2017Wrocław
Jak smog niszczy nasze zdrowie? Jakie technologie mogą pomóc w jego zmniejszeniu? Na Politechnice Wrocławskiej ruszył cykl otwartych spotkań z ekspertami, którzy rozmawiają o pomysłach na poprawę jakości powietrza we Wrocławiu.

WARSZTATY z InCites Benchmarking & Analytics

05.12.2017Wrocław
Firma Clarivate Analytics i Biblioteka Główna zapraszają do udziału w warsztatach, których celem jest poznanie narzędzia InCites Benchmarking & Analytics.

Wykład "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia"

07.12.2017Wrocław
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na wykład "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia". Wykład wygłosi rektor prof. Tadeusz Trziszka.

Konferencja naukowa „Problemy metaboliczne bydła mlecznego”

08 - 09.12.2017Wrocław
Organizatorzy: Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Sekcja Neonatologii PTNW, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym oraz Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

IX. spotkanie z cyklu „O wynalazkach po sąsiedzku”

08.12.2017Wrocław
W dniu 8.12.2017 o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej w bud. Sigma (parter) Wrocławskiego Parku Technologicznego odbędzie się IX. spotkanie z cyklu „O wynalazkach po sąsiedzku”.

I Międzynarodowa Konferencja "Współczesny rozród zwierząt gospodarskich"

26.01.2018Wrocław
Celem konferencji będzie prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń oraz konsolidacja europejskiego środowiska naukowego związanego z rozrodem zwierząt gospodarskich. Konferencja organizowana przez Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt.