Rzeczpospolita Polska

Rok 2017

Aktualne problemy w patologii psów i kotów „Walentynki Kardiologiczne 2017”

11.02.2017Wrocław
Organizatorzy: Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Diagnostyki Klinicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Sekcja Kardiologii PSLWMZ, Wrocławski Oddział PTNW.

Doskonałość naukowa – Jak równać do najlepszych – konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

23 - 24.02.2017Poznań
Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym. 23 i 24 lutego w Poznaniu polskie środowisko akademickie zastanawiać się będzie, jak zaradzić tym problemom.

Wykłady prof. Jensa Rydella, światowej sławy chiropterologa

14 - 15.03.2017Wrocław
Zapraszamy do udziału w wykładach prof. Jensa Rydella, światowej sławy chiropterologa: "The effect of light pollution on bats" oraz "An introduction to bats".

Wykład dr Bertranda le Gallic z University of Western Brittany we Francji nt. „The future of European Union in the contex of Brexit”

15.03.2017Wrocław

Studenckie Koło Naukowe INES ma przyjemność zaprosić na wykład dr Bertranda le Gallic z University of Western Brittany we Francji nt. „THE FUTURE OF EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF BREXIT”.

IX Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria "Codzienna praktyka – algorytmy postępowania"

18 - 19.03.2017Warszawa

Chcesz zdobyć praktyczne ALGORYTMY POSTĘPOWANIA w weterynarii? Zapraszamy na IX Kongres Akademii po Dyplomie Weterynaria „Codzienna praktyka – algorytmy postępowania”.

II Konferencja Naukowa „Człowiek - Żywność - Zdrowie”

24 - 25.03.2017Wrocław
Organizatorzy: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wydział Nauk o Żywności

Współczesne problemy odorowe w przemyśle i gospodarce rolnej

28 - 29.03.2017Płock

Opieka nad źrebną klaczą oraz hodowlane i weterynaryjne aspekty wychowu źrebiąt

31.03 - 01.04.2017Wrocław-Pawłowice
Organizatorzy:

Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wrocławski Odział PTNW

Seminarium „Borelioza – problemy diagnostyczne i terapeutyczne”

10.05.2017Krosno
Popularyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów naukowych i doświadczeń na temat epidemiologii, etiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki, leczenia i profilaktyki boreliozy (Borreliosis). Próba wyjaśnienia przyczyn „szumu medialnego” na temat boreliozy (krętkowicy kleszczowej). Merytoryczne omówienie, weryfikacja i obalenie nieprawdziwych informacji o chorobie oraz próba oceny rzeczywistych zagrożeń związanych z zakażeniem krętkami Borrelia. Dawne i współczesne problemy związane z rozpoznaniem i leczeniem boreliozy z Lyme. Omówienie i ocena metod leczenia boreliozy w medycynie oficjalnej i medycynie alternatywnej (niekonwencjonalnej).