Rzeczpospolita Polska

XIV Konferencja etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
wraz
z Sekcją Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
oraz
Polskim Towarzystwem Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA

mają zaszczyt zaprosić na:

XIV KONFERENCJĘ

ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT


Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Tadeusza Trziszki

4 października 2016r.

na Uniwersytecie Przyrodniczym we WrocławiuINFORMACJE ORGANIZACYJNE


Konferencja odbędzie się 4 października 2016 roku o godz. 10:00
na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
w Auli Auditorium Zootechnicum, ul. Chełmońskiego 38C

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (jedna strona) oraz potwierdzenia wpłaty za uczestnictwo w konferencji, w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2016r., pocztą elektroniczną (skany dokumentów) na adres:

lub pocztą na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38C
51 – 630 Wrocław
z dopiskiem: KONFERENCJA

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz lunch.


Kontakt z organizatorami:
plik PDF Plan konferencji plik PDF, 551.04 KB
2016-08-29 14:22
dokument Word 2007 Karta zgłoszeniowa dokument Word 2007, 51.07 KB
2016-08-29 14:22