Rzeczpospolita Polska

Zaproszenie na wykłady i warsztaty profesora Marka Turnera we Wrocławiu w ramach programu Visiting Professors

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Szanowni Państwo,

Od 23 do 27 października 2016 r. będziemy gościć we Wrocławiu Profesora Marka Turnera, laureata wielu prestiżowych nagród za badania nad językiem – między innymi Wielką Nagrodą Akademii Francuskiej, czy Nagrodą Fundacji Humboldta. W czasie swojej wizyty, Profesor Turner przeprowadzi wykłady i warsztaty o charakterze otwartym adresowane do uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych między innymi pochodzeniem idei, wzorcami myślenia metaforycznego i metonimicznego, komunikacją multimodalną i integracją pojęciową.

Plakat informacyjny

Więcej informacji i rejestracja na stronach:

 


 

Wizyta Profesora Turnera we Wrocławiu jest finansowana przez Gminę Wrocław
w ramach programu Visiting Professors z funduszu Scientiae Wratislavienses

 


 

Prof. Mark Turner

Prof. Mark Turner jest twórcą teorii dotyczącej powstania zaawansowanych operacji kognitywnych odróżniających człowieka od innych gatunków, dzięki której trafił do podręczników akademickich oraz encyklopedii. Jest autorem siedmiu szeroko cytowanych monografii i współautorem pięciu innych, m.in. The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark (2014. New York: Oxford University Press), w której stawia śmiałe hipotezy dotyczące źródeł typowej dla gatunku homo sapiens zdolności tworzenia nowych idei; Cognitive Dimensions of Social Science: The Way We Think About Politics, Economics, Law, and Society (2001 New York: Oxford University Press), w której analizuje kognitywny wymiar nauk społecznych i wzorce myślenia, m.in. metaforycznego i metonimicznego, w ekonomii, polityce i prawie. Jako twórca i dyrektor Cognitive Science Network oraz Red Hen Lab opracował zaawansowane metody badania komunikacji multimodalnej.