Rzeczpospolita Polska

Seminaria gościnne Profesora Haralda Wydry "Cultural Sources of Politics"

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Laboratorium Humanistyki Współczesnej w Instytucie Kulturoznawstwa UWr zaprasza do udziału w wykładzie i seminariach prowadzonych przez Profesora Haralda Wydrę (Uniwersytet w Cambridge).

Wykład otwarty pt. The cultural sources of politics: reflections on violence in a world without limits odbędzie się we środę 7 grudnia o godzinie 18.00 (ul. Szewska 36, sala 208).

Cykl seminariów dla studentów i doktorantów pt. The rituals, symbols and sacred in the contemporary politics odbędzie się w dniach od 5 do 9 grudnia 2016.

Profesor Harald Wydra jest politologiem pracującym na Uniwersytecie w Cambridge. Jego zainteresowania badawcze obejmują antropologię polityczną, religioznawstwo oraz studia nad pamięcią. W swej ostatniej książce Politics and the Sacred (Cambridge 2015) zajmuje się tym, jak relacje między sacrum a politycznością konstytuują naszą współczesność.

Harmonogram seminariów:

  • poniedziałek, 5.12.2016, godz. 15.00-17.15: Generacje pamięci
  • wtorek, 6.12.2016, godz. 12.00-14.15: Rewolucje i polityka ofiary
  • środa, 7.12.2016, godz. 12.00-14.15: Racjonalizacje świętości
  • czwartek, 8.12.2016, godz. 12.00-14.15: Egzystencjalne i polityczne: refleksje na temat wschodnioeuropejskiej opozycji
  • piątek, 9.12.2016, godz. 12.00-14.15: Rekapitulacja

Seminaria w wymiarze 15 godzin będą prowadzone w języku angielskim. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale (na podstawie którego mogą ubiegać się o usprawiedliwienie nieobecności na innych zajęciach) oraz 3 punkty ECTS. Warunkiem zaliczenia seminarium jest aktywne uczestnictwo i/lub napisanie krótkiego eseju.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: (zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów oraz krótkie uzasadnienie chęci udziału). Po przyjęciu zgłoszenia uczestnicy otrzymają teksty do lektury. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2016 roku.

plakat