Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

IV Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji

09 - 10.05.2019Łódź
Organizatorzy:
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Komisja Geografii Komunikacji, Polskie Towarzystwo Geograficzne

II Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo chemiczne a ochrona zdrowia” oraz V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne”

28 - 29.11.2018Wrocław

Zaproszenie na zebranie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki

Serdecznie zapraszamy na zebranie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 18.00, w Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu, ul. Chełmońskiego 37, Wrocław, sala 127 (I piętro).

Wykłady „Zaburzenia płodności na tle chromosomowym u koni” oraz „Monitorowanie morfokinetyki zarodków w systemach time lapse”

20.12.2018Wrocław
Towarzystwo Biologii Rozrodu, oddział Wrocław zaprasza pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wykłady: „Zaburzenia płodności na tle chromosomowym u koni” oraz „Monitorowanie morfokinetyki zarodków w systemach time lapse”.