Rzeczpospolita Polska

Rok 2018

II Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo chemiczne a ochrona zdrowia” oraz V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne”

28 - 29.11.2018Wrocław

Światowy dzień gleby

05.12.2018Wrocław
Organizator: Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Konferencja naukowa „Cielę to przyszła krowa”

07 - 08.12.2018Wrocław
Organizatorzy: Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu; Sekcja Neonatologii PTNW;
Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne; Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Seminarium pn. 'digitalLIFE4CE - fostering innovation in integrated healthcare system solutions'

13.12.2018Wrocław

Zapraszamy na seminarium pn. 'digitalLIFE4CE - fostering innovation in integrated healthcare system solutions', które odbędzie się 13.12.2018 r. w sali Rad Wydziału (parter) Centrum Dydaktyczno-Naukowym UPWr.

Wykłady „Zaburzenia płodności na tle chromosomowym u koni” oraz „Monitorowanie morfokinetyki zarodków w systemach time lapse”

20.12.2018Wrocław
Towarzystwo Biologii Rozrodu, oddział Wrocław zaprasza pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na wykłady: „Zaburzenia płodności na tle chromosomowym u koni” oraz „Monitorowanie morfokinetyki zarodków w systemach time lapse”.

IV Międzynarodowa konferencja naukowa Problemy i Wyzwania Geografii Komunikacji

09 - 10.05.2019Łódź
Organizatorzy:
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki

Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki

Komisja Geografii Komunikacji, Polskie Towarzystwo Geograficzne