Rzeczpospolita Polska

Dni informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewniania Szerszego Uczestnictwa – Widening Info Days PL

krasp_horyzont

Komunikat Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Akcja informacyjna Krajowego Punktu Kontaktowego:
Dni informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewniania Szerszego Uczestnictwa (Widening Info Days PL)


Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) informuje, że w dniach 20 czerwca 2018 r. w Warszawie oraz 21 czerwca 2018 r. Krakowie odbędą się Dni Informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewnienia Szerszego Uczestnictwa – Widening Info Days PL. Wydarzenie organizowane jest przez KPK PB UE we współpracy z Komisją Europejską (KE).

Celem Upowszechniania Doskonałości i Zapewnienia Szerszego Uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation, SEWP) jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były jak największe i szeroko rozpowszechniane w całej Unii. Kluczowymi działaniami w obszarze SEWP, które mają na celu zmniejszenie przepaści w zakresie innowacji pomiędzy krajami/regionami UE są instrumenty Teaming, Twinning i ERA Chairs dedykowane uniwersytetom i instytucjom badawczym, jak również nowy instrument Widening Fellowships dedykowany indywidualnym naukowcom chcącym realizować badania naukowe w krajach słabiej rozwiniętych pod kątem innowacyjności.

Wydarzenie Widening Info Days PL będzie poświęcone omówieniu instrumentów Twinning, ERA Chairs i Widening Fellowships. W spotkaniach, obok przedstawiciela KE, wezmą udział przedstawiciele tzw. success stories z Polski, Estonii i Portugalii, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu przygotowywania wniosków i realizacji projektów. Spotkania są otwarte dla szerokiej publiczności, w szczególności dla osób zainteresowanych aplikowaniem do wskazanych instrumentów w tegorocznych konkursach. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Rejestracja oraz szczegóły Dni Informacyjnych dostępne są na dedykowanych stronach dla  wydarzeń Warszawie (LINK) lub Krakowie (LINK).

Kalendarium wszystkich naszych wydarzeń podajemy również w naszym newsletterze (zachęcamy do zapisania poprzez www.kpk.gov.pl) oraz w mediach społecznościowych (zachęcamy do śledzenia naszych profili na Facebooku - KPK.Polska oraz na Twitterze - @KPK_PL.

Zapraszamy również do siedziby KPK PB UE na bezpłatne konsultacje z naszymi ekspertami oraz zachęcamy do korzystania z oferty Sieci KPK.


Z poważaniem

dr inż. Zygmunt Krasiński
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE