Rzeczpospolita Polska

XVI Konferencja „Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt”

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt


wraz z

Sekcją Dobrostanu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych


oraz

Polskim Towarzystwem Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA


mają zaszczyt zaprosić na:

XVI KONFERENCJĘ
„ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OCHRONY DOBROSTANU ZWIERZĄT”


Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. Tadeusza Trziszki
Informacje organizacyjne

Konferencja odbędzie się 4 października 2018 roku o godz. 9:00 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Auli Auditorium Zootechnicum, ul. Chełmońskiego 38C.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (jedna strona) oraz potwierdzenia wpłaty za uczestnictwo w konferencji, w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2018r., pocztą elektroniczną (skany dokumentów) na adres:

Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł i obejmuje materiały konferencyjne oraz obiad.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto bankowe:

PKO BP SA Wrocław,
numer 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045

W tytule przelewu koniecznie wpisując numer subkonta D120/0016/18
oraz imię i nazwisko osoby/osób biorących udział w konferencji.

Organizatorzy oświadczają, że:

  • nie refundują kosztów podróży,
  • nie pośredniczą w organizacji miejsc noclegowych,
  • faktury za uczestnictwo w konferencji przygotowane będą do odebrania w dniu konferencji podczas rejestracji.


Komitet organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Roman Kołacz

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: mgr inż. Kajetan Kalus

Członkowie:

mgr Anna Bubel
mgr inż. Damian Konkol
dr inż. Kinga Śpitalniak-Bajerska
mgr inż. Wanda Górniak
mgr inż. Paweł Migdał

Kontakt z organizatorami:


Komitet naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
prof. dr hab. Witold Janeczek
dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nadzw.
dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. nadzw.
dr hab. inż. Sebastian Opaliński, prof. nadzw.
dr Ewa Popiela-Pleban
dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak
dr inż. Przemysław Cwynar
dr inż. Krzysztof Wojtas
mgr Anna Burek


Program konferencji:

8.00‑9.00 Rejestracja uczestników (ul. Chełmońskiego 38C)
9.00‑9.10 Otwarcie konferencji, powitanie gości
– prof. dr hab. Roman Kołacz
9.10‑9.30 Wystąpienia:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
dr hab. Robert Kupczyński, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
SESJA PORANNA
Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, dr hab. inż. Sebastian Opaliński
9.30‑10.00 Krzysztof Kwiatkowski (Prezes NIK)
Wynik kontroli NIK dotyczącej nadzoru nad transportem i ubojem zwierząt gospodarskich.
10.00‑10.30 Dr Krzysztof Jażdżewski (GIW)
Dobrostan w fermach zwierząt futerkowych – wyniki nadzoru i kontroli w latach 2013-2017.
10.30‑11.00 Prof. Krzysztof Wąsowicz (PolLASA)
Ocena poziomu bólu i cierpienia jako element poprawy dobrostanu zwierząt w hodowli i terapii.
11.00‑11.30 Prof. Grażyna Cichosz (UWM Olsztyn)
Białka pochodzenia zwierzęcego – niezbędne i niezastąpione w diecie człowieka. Czy wegetarianizm jest etyczny?
11.30‑12.00 Dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska (UWr)
Etyczne i prawne aspekty transplantacji narządów u zwierząt.
12.00‑12.30 Dyskusja
12.30‑13.00 Przerwa kawowa
SESJA POPOŁUDNIOWA
Przewodniczący: prof. dr hab. Witold Janeczek, prof. dr hab. Zbigniew Paluszak
13.00‑14.00 Prof. Piotr Tryjanowski (UP Poznań), Zenon Kruczyński
Rzecz o myślistwie – za i przeciw.
14.00‑14.30 Dr Krzysztof Wojtas (Compassion in World Farming)
Humanitarne metody uśmiercania ryb.
14.30‑15.00 Prof. Jörg Hartung (University of Veterinary Medicine Hannover)
Intensyfikacja produkcji zwierzęcej a dobrostan zwierząt.
15.00‑15.30 Prof. Zygmunt Pejsak (PIW)
Czy i dlaczego depopulacja dzików w Polsce jest niezbędna w zwalczaniu ASF.
15.30‑16.00 Dyskusja i zakończenie konferencji.
16.00 Obiad

Serdecznie zapraszamy,

prof. dr hab. Roman Kołacz

 

dokument Word Karta zgłoszeniowa dokument Word, 168.50 KB
2018-06-22 08:05