Rzeczpospolita Polska

„Zastosowanie biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt


zaprasza na konferencję naukową:

„Zastosowanie biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt”


połączoną z

Jubileuszem 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
Prof. dr. hab. Witolda Janeczka


Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr. hab. Tadeusza Trziszki


Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2018 r.
w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
(ul. Pawłowicka 87/89, 51-250 Wrocław)

Konferencja jest współfinansowana ze środków
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW)
na lata 2014-2018 dla Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Tematyka i cel konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z naukowym i praktycznym wykorzystaniem biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt. Dynamiczny rozwój nauk związanych z szeroko pojętą hodowlą zwierząt gospodarskich, wprowadzenie biotechnologicznych metod m. in. w rozrodzie czy uzyskiwanie linii zwierząt o coraz wyższej wydajności, wprowadzanie genetycznie zmienionych surowców paszowych, stawia nowe wyzwania przed tą dyscypliną nauki.

W ramach konferencji omówione zostaną takie problemy jak:

 • metody oceny funkcjonowania organizmów zwierzęcych, ich statusu zdrowotnego oraz reakcji na szeroko pojęte czynniki środowiskowe
 • biologiczna i biochemiczna ocena reakcji immunologicznych i metabolicznych organizmów zwierząt pod wpływem czynników środowiska
 • zastosowanie biotechnologii w profilaktyce zwierząt, w tym nowe generacje preparatów i związków chemicznych
 • biotechnologiczne metody zmniejszania oddziaływania hodowli zwierząt na środowisko
 • modele zwierzęce w badaniach biotechnologicznych
 • wpływ wybranych substancji wytworzonych metodami biotechnologicznymi na jakość produktów zwierzęcych.

Wymiernym efektem organizowanego wydarzenia będzie wymiana wiedzy, doświadczeń oraz określenie głównych i perspektywicznych kierunków badań nad rolą biotechnologii w zootechnice i profilaktyce zwierząt oraz sprecyzowanie zasad współpracy jednostek naukowych i sektora gospodarki rolnej reprezentowanych na konferencji.

Jednocześnie na konferencji nastąpi uroczyste podsumowanie działalności naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. Witolda Janeczka – wieloletniego pracownika Uczelni, byłego dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz kierownika Katedry Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który swoją karierę zawodową poświęcił nauce i dydaktyce w interdyscyplinarnym obszarze zootechniki i weterynarii.

Streszczenia doniesień w języku polskim lub angielskim należy przesłać na adres mailowy do dnia 30 października 2018 roku.

Szablon streszczenia doniesienia:

Streszczenia referatów plenarnych oraz wszystkie streszczenia doniesień zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesłać na adres: , do dnia 30 października 2018 roku.

Linki:

 1. karta zgłoszenia
 2. zgłoszenie przez Internet
dokument Word 2007 Program konferencji dokument Word 2007, 19.74 KB
2018-09-24 11:13


Opłata za udział w konferencji wynosi 200,00 zł. Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne, lunch oraz poczęstunek w przerwach między obradami.

W trakcie konferencji przewidziana jest uroczysta kolacja (koszt 50,00 zł).

Opłatę za udział w konferencji oraz za udział w uroczystej kolacji należy dokonać do dnia 30 października 2018 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Bank PKO BP SA 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
W tytule przelewu należy podać: D120/0015/18 – Imię i Nazwisko

Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie w Hotelu Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław-Pawłowice (ul. Pawłowicka 87/89, 51-250 Wrocław). Rezerwacja pokoi możliwa tylko za pośrednictwem Organizatorów Konferencji.

Warunki zakwaterowania (ze śniadaniem):

 • Pokój 1-osobowy: 130 zł,
 • Pokój 2-osobowy: 195 zł,
 • Pokój 3-osobowy: 260 zł.

Opłata za nocleg płatna na miejscu w hotelu

W formularzu zgłoszeniowym jest możliwość podania nazwiska osoby do wspólnego zakwaterowania.

Kontakt z organizatorami:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
tel. (71) 320 58 66; (71) 320 58 63
e-mail:

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Robert Kupczyński prof. nadzw.
V-ce przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr inż. Krystyna Pogoda-Sewerniak
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: mgr Anna Bubel

Członkowie Komitetu:

 • dr n. wet. Przemysław Cwynar
 • dr inż. Kinga Śpitalniak-Bajerska
 • mgr Anna Burek
 • mgr Yekaterina Zonova
 • mgr inż. Wanda Górniak
 • mgr inż. Paweł Migdał
 • mgr inż. Damian Konkol
 • mgr inż. Kajetan Kalus

Komitet naukowy:

 • prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański
 • prof. dr hab. dr h.c. mult. Roman Kołacz
 • dr hab. inż. Adam Roman, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Sebastian Opaliński, prof. nadzw.
 • dr Ewa Popiela-Pleban